fbpx

Sisekorraeeskirjad

  • DanceAct Tantsustuudio on avatud vastavalt kehtivale tunniplaanile
  • DanceAct Tantsustuudio treeningute külastaja järgib ning austab DanceAct’i sisekorraeeskirju, käitub viisakalt/hoolivalt oma stuudiokaaslaste ja treenerite suhtes ning hoiab stuudio ruume ja inventari nagu oma kodu (hoiab puhtust ning ei lõhu ega kahjusta stuudio inventari).:-) Lõhutud või kahjustatud interjööri või inventari eest on DanceAct’il õigus nõuda kahjutekitajalt või vastutavalt isikult (lapsevanem) kompensatsiooni.
  • DanceAct Tantsustuudios ei suitsetata ega tarbita alkohoolseid jooke.
  • DanceAct Tantsustuudio ei võta endale vastutust treeningute käigus saadud vigastuste ega treenigutes osaleja tervisliku seisundi eest. Treeningutes osaleja peab reaalselt hindama oma füüsilist vormi ja osalema treeningutes vastavalt oma võimetele.
  • Trennitegemiseks võta ALATI kaasa VAHETUSJALANÕUD. Välisjalanõud pole trennisaalis lubatud.
  • DanceAct Tantsustuudio ei vastuta treeningutes osaleja vääris- ja isiklike asjade eest. Võta väärisasjad endaga trennisaali kaasa. Nii on kõige kindlam.:-)
  • DanceAct Tantsustuudio jätab endale õigusi teha muudatusi tunniplaanis, hinnakirjas, maksetingimustes jmt.
  • DanceAct Tantsustuudio sisekorraeeskirjad kehtivad kõigile stuudiot külastavatele inimestele ning treeningutes osalejatele. Reeglite tahtlikul eiramisel on DanceAct’il õigus rakendada meetmeid.