fbpx

Sisekorraeeskirjad

DanceAct Tantsustuudio kodukord

• DanceAct Tantsustuudio treeningute külastaja järgib ning austab DanceAct’i sisekorraeeskirju, käitub viisakalt ja hoolivalt oma stuudiokaaslaste ja treenerite suhtes ning hoiab stuudio ruume ja inventari nagu oma kodu, st hoiab puhtust ning ei lõhu ega kahjusta stuudio inventari. Lõhutud või kahjustatud sisustuse või inventari eest on DanceActil õigus nõuda kahjutekitajalt või vastutavalt isikult kahjutasu.

• DanceAct Tantsustuudios on rangelt keelatud suitsetamine, alkohoolsete jookide ja narkoo@liste ainete tarvitamine ning stuudiosse sisenemine alkoholi või narkojoobes.

• DanceAct Tantsustuudio ruumides ei ole lubatud tarbida kaasatoodud toiduaineid.

• DanceAct Tantsustuudio treeningutes on keelatud osaleda haigena või haigustunnustega.

• DanceAct Tantsustuudio ei võta endale vastutust treeningutes tekkinud vigastuste ega treeningutes osaleja tervisliku seisundi eest. Treeningutes osaleja peab ise realistlikult hindama oma füüsilist vormi ja osalema treeningutes vastavalt oma võimetele.

• Treeningusse tulles võta alati kaasa vahetusjalanõud. Välisjalanõud pole treeningsaalis lubatud.

• DanceAct Tantsustuudio ei vastuta treeningutes osaleja väärt- ja isiklike asjade eest. Kõige kindlam on väärtasjad endaga saali kaasa võtta.

• Varguse avastamise korral pannakse varguse toime pannud isikule eluaegne stuudio kasutamise keeld ning tema treeningpakettide eest makstud raha ei tagastata. DanceAct Tantsustuudiol on õigus nõuda vargusega kaasnenud kahju hüvitamist.

• DanceAct Tantsustuudio jätab endale õigusi teha muudatusi tunniplaanis, hinnakirjas, maksetingimustes.

• DanceAct Tantsustuudio kodukord kehtib kõigile stuudiot külastavatele inimestele ning treeningutes osalejatele. Kodukorra tahtlikul eiramisel on DanceAct’il õigus rakendada meetmeid.

• DanceAct Tantsustuudiosse unustatud ja leitud asju hoitakse stuudio leiunurgas 14 päeva.

• DanceAct Tantsustuudio riietus- ning pesuruumides ei ole lubatud kasutada õlisid, mett, soolasid ja muid keha- ning näohooldusvahendeid, mis võivad ruumide hügieeni mõjutada.

• DanceAct Tantsustuudio kliendilt oodatakse lojaalset suhtumist stuudiosse. Kui klient käitub DanceAct Tantsustuudio suhtes teadlikult ja avalikult halvustades või rikub oma käitumisega stuudio mainet, on DanceAct Tantsustuudiol õigus selle kliendiga sõlmitud leping määramata ajaks peatada või lõpetada.

• Nutitelefoni kasutamine treeningu ajal saalis on lubatud vaid juhul, kui see ei sega ega häiri trennikaaslasi ega treenerit.

 

DanceAct Dance Studio House Rules in English

Внутренний распорядок и правила поведения DanceAct Tantsustuudio